Belladonna logo

Hårmineralanalys

Vad är hårmineral analys?

Hårmineralanalys är ett vävnadsprov som tas ifrån ditt bakhuvud, man klipper de 2 cm närmast skallbasen från olika ställen av huvudet. Håret skall helst vara obehandlat för att få bästa resultat. Men har man inte hår att tillgå på huvudet kan man även använda sig av pubishår eller naglar, men då kan analysen bli missvisande med för höga värden jämfört mot att använda huvud håret.

Skillnaden mellan att ta ett blodprov och hårmineral analys är att när provet kommer från blod så är det den aktuella mineralstatusen som visas, men i hårmineralanalys så har det lagrats och påvisar din mineralstatus de senaste månaderna. Man kan även använda sig av urinanalyser men de visar endast statusen vad du har utsöndrat från kroppen.

Håret skickas sedan vidare till ett laboratorium i Usa där ditt hårprov smälts ned och analyseras. Efter ca 3 veckor så kommer ditt provsvar och då bokar vi en tid för att gemensamt gå igenom din analys och de rekomendationer från laboratoriet. 

I analys svaret från Usa kommer vi få fram din ämnesomsättning, om du har snabb eller långsam ämnesomsättning, förslag till hur du skall äta för att förbättra eller dämpa din ämnesomsättning. 
Sköldkörtelns funktion , om den är snabb eller långsam dvs förhållandet mellan kalcium och kalium om kalcium är för högt mot kalium så indikerar det en underfunktion hos sköldkörteln.
Ett högt kalium jämfört med kalcium så indikerar det en överfunktion hos sköldkörteln.

Vi kommer få en bild hur dina binjurar fungerar om du har en under eller överfunktion hos dina binjurar. Man får även en bild hur det står till med dina hormoner, dvs förhållandet mellan koppar och zink som påvisar hur östrogen och progesteron produktionen fungerar. Mycket viktigt för kvinnor med endometrios, menstruationsproblem samt hos kvinnor som äter p-piller och använder sig av koppar spiral. Man kan även se tendenser till kroniska virus, bakterieinfektioner samt candida problematik med hjälp av hårmineralanalys svaret.

I hårmineral analysen så kommer man se tungmetaller såsom kvicksilver, bly, aluminium, uran som har ansamlats i din kropp som förhindrar att mineraler kan komma in på rätt ställe i cellerna för att de är tyngre och trycker undan de lättare mineralerna som kroppen behöver för optimalt upptag. 

I analysen kommer du få kostförslag som är bra för dig att följa för att hjälpa till att balansera upp din mineralstatus samt rekommendationer till födoämnen du bör undvika pga av att de innehåller för mycket av en viss mineral.

Sedan kommer ett förslag till mineralbalansering som du bör äta i några månader och sedan ta ett nytt prov inom 6 mån efter analys.

Välkommen att boka in en konsultation 070-6950903