Belladonna logo

Homeopati

Vad är homeopati?

Homeopatin grundades av den tyska läkaren och apotekaren Samuel Hahnemann f. 1755-1843. Det började med att han översatte medicinska texter och blev intresserad av det han översatte. När han satt och översatte texter om kinin så rekommenderades den till malaria liknande tillstånd och det väckte hans nyfikenhet om att använda läkemedel på en frisk person och mycket riktigt så fick han själv malaria liknande symtom och när han slutade ta kinin så försvann hans symtom. Det kallas för similia similibus curentur, dvs lika botar lika.

Hur går en homeopatisk behandling till?

När du kommer första gången på konsultation så får du beräkna 1,5-2 tim där vi kommer gå igenom dina symtom vad som har orsakat dem samt vad som som kan förbättra eller saker som försämrar dina besvär. Under konsultationen så ställer jag frågor om hur du påverkas av olika klimat, temperaturväxlingar , rädslor, fobier, hur du påverkas av stress dina sömnvanor, om olika tider på dygnet är bättre eller sämre för dig.

Utifrån den helhets bild jag har fått så ordinerar jag ett homeopatisk utvalt läkemedel till dig som skall hjälpa dig utifrån den symtom bild jag har fått av din anamnes. Jag kombinerar alltid min homeopatiska behandling med att titta i dina ögon i mitt irismikroskåp för att se medärvda svagheter samt om du har över eller underfunktion i dina organ.
Jag rekommenderar örter, vitaminer, kostråd som kan vara bra för dig utifrån den bild jag sett i irismikroskåpet. Se mer om irisdiagnostik här.

Efter ca 3 veckor med homeopatisk behandling vill jag gärna träffa dig igen ca 1 tim och gå igenom vad som har hänt under din homeopatiska behandling. För att kolla att dina symtom har blivit bättre eller försvunnit samt om nya eller gamla symtom har kommit upp. Efter en uppföljning så ordinerar jag en fortsatt behandling eller ändrar den homeopatiska behandlingen om det har tillkommit nya symtom.

Jag erbjuder även konsultation via skype eller telefon om du inte har möjlighet att komma på min praktik i Östersund.

Välkommen att boka in en konsultation 070-6950903